ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: KOSTOPOULOS TRANS

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 800859709 - ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 143211703000

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 43, Τ.Κ. 11855 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Α.Φ.Μ.: 067459595 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Α.Δ.Τ.: ΑΖ137876

ΤΗΛ: 210 3451635